Urheilupuisto sinetöitiin Paimiossa sisäliikuntahallin paikaksi

0
Kaarinassa otettiin käyttöön uusi Valkeavuoren liikuntahalli alkuvuodesta. Se tehtiin lähes sillä rahalla mitä Paimion

PAIMIO

Paimion tekninen lautakunta sai viime viikolla tarkasteltavakseen lautakuntien sekä seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnot koskien Paimioon lähivuosina rakennettavaa liikuntahallia. Lautakunta totesi äänestyksen jälkeen, että lausunnot eivät anna aihetta päivittää tai muuttaa hankesuunnitelmaa.

Näin varmistui, että halli kohoaa Urheilupuiston alueelle.

Samalla päätettiin, että lautakuntien, seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnoissa esitetyt huomiot – sikäli kun ne koskevat hallin yksityiskohtaisempaa suunnittelua eivätkä esimerkiksi sijaintia – noteerataan siinä vaiheessa, kun suunnittelu etenee hankesuunnitelmaa pitemmälle.

Teknisen lautakunnan päätös syntyi äänin 7–2. Kokoomuksen Liisa Tommila ja Rauno Berg olivat sitä mieltä, että asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteluun, jotta seuroja kuultaisiin tarkemmin. Muut lautakunnan jäsenet eivät lämmenneet palauttamisesitykselle.

Ikäihmistenkin päästävä halliin


Paimion hyvinvointilautakunta on pääosin tyytyväinen hallin hankesuunnitelmaan. Lautakunta on ilmaissut tyytyväisyytensä muun muassa siihen, että hallin suunnittelussa on huomioitu palloilulajit ja terveysliikunnan harrastajat. Kuten myös saavutettavuus, esteettömyys ja tilojen muunneltavuus.

Lisäksi hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä seikkana, että myös kansalaisopiston ja hyte-ryhmien tarpeet ja toimintamahdollisuudet on huomioitu hankkeessa.

Toisaalta hyvinvointilautakunta huomauttaa, että Urheilupuisto ei ole ollut kaikkien paimiolaisten seuratoimijoiden ensisijainen toive. Urheilupuisto on vaikeasti saavutettava esimerkiksi liikuntarajoitteisille ja seniorikäyttäjille, koska matka keskustasta on ylämäkeen nousemista koko matkalta, ja urheilupuisto sijaitsee keskusta-alueen laidalla, muista palveluista erillään.

Lautakunta on korostanut, että mikäli halli toteutuu Urheilupuiston alueelle, tulee kaupungin sisäisen palveluliikenteen suunnittelussa huomioida reitit ja aikataulut siten, että niillä tuetaan ikäihmisten ja erityisryhmien hallinkäyttömahdollisuuksia.

Nuorisovaltuusto toi liikuntahalli-lausunnossaan esille, että Kauppatien sijainti olisi sijoitukseltaan paras muun muassa Urheilupuiston metsän, pysäköinnin, liikkumisen ja palveluiden läheisyyden perusteella.

Seuraparlamentti on puolestaan toivonut lausunnossaan paitsi pysäköinnin myös heittolajien huomioimista – jos ei sisäliikuntahallin yhteydessä, niin muussa kaupungin sisätilassa. Lisäksi parlamentti esittää hallin yläkerran katsomon toteuttamista teleskooppisena, jotta juoksusuoran mahdollisimman leveä käyttö toteutuisi.

Paimion koulutuslautakunta on korostanut liikunnan opettajien tarpeita. Sijaintia se kiitteli, koska matkat kouluihin , myös Kriivarin kouluun, ovat sopivat.