Ampeeritien kaavamuutos ja jätehuolto-ohjelma saivat Paimion valtuustossa sinetit – ”Muovinkeräyksessä ollaan monessa kotitaloudessa vielä aika alkutekijöissä”

0
Vasemmistoliiton Tomi Nieminen kiitteli jätehuolto-ohjelmaa, jota Paimio sitoutui noudattamaan seuraavat viisi vuotta. Vieressä istunut Lauri Simola (vas.) puolestaan esitteli ryhmän aloitteen koskien Kriivarin koulun parkkipaikan valaistuksen parantamista.

Paimio

Paimion kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa ei pitkiä puheenvuoroja pidetty, vaan kaupunginhallituksen viikkoa aiemmin tekemät päätökset nuijittiin valtuustossa läpi puolessa tunnissa.

Sinetin saivat samalla muun muassa Lähteenmäen teollisuusalueen Ampeeritietä koskeva kaavamuutos, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelman hyväksymisen vuosille 2023–2028 ja jäsenen nimeäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan.

Ampeeritien kaavahankkeen taustalla on se, että piikkiölöinen betoniurakoitsija Tehan Oy on ostanut vuonna 2021 Lähteenmäen teollisuusalueelta kiinteistön, joka koostuu useista liike- ja teollisuusrakennusten tonteista. Kaupunki on tonttien myynnin yhteydessä sitoutunut kaavoittamaan tonttien väliin jäävän katualueen ja myymään näin syntyvän tonttimaan alueen ostajalle.

Asemakaavan muutoksella Ampeeritien katualueen pohjoispää ja sen ympärillä olevat ohjeelliset liike- ja teollisuusrakennusten tontit yhdistetään yhdeksi, suuremmaksi rakennuspaikaksi. Kadun kääntöpaikka siirtyy samalla noin 70 metriä etelän suuntaan.

Kiinteistölle on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti myönnetty rakennusluvat neljälle hallirakennukselle ja yhdelle toimistorakennukselle.

Rakennustyöt on aloitettu talvella 2022.

Jätehuolto-ohjelma sai kiitosta

Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelman hyväksyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että myös Paimiossa kiinnitetään jatkossa aiempaa enemmän huomiota kiertotalousajattelun toteutumiseen. Vasemmistoliiton valtuutettu Tomi Nieminen näki, että yksi iso ongelma Paimiossa on ollut nimenomaan muovin päätyminen sekajätteen joukkoon.

– Kaikenkaikkiaan hyvin laadittu ohjelma. Meidän pitää olla Paimiossa aktiivisia sen suhteen, että esimerkiksi muovinkeräyksessä ollaan monessa kotitaloudessa vielä aika alkutekijöissä. Muovia menee paljon sekajätteen joukkoon, koska astioita ei ole riittävästi, hän muistutti.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan nimettiin Paimiota edustamaan Rauno Berg (kok.). Varajäseneksi nimettiin Vertti Silver .

Mitä kuntalaisaloitteisiin on vastattu?

Kokouksessa käsiteltiin myös kaupungille viime aikoina tehtyjä kuntalaisaloitteita ja Tomi Nieminen (vas.) kiinnitti huomiota siihen, että sekä valtuutettujen että kaupunkilaisten olisi hyvä tietää, mitä kaupunki on vastannut saapuneisiin aloitteisiin.

– Se on ihan hyvä huomio. Otetaan opiksi seuraavaa kertaa varten ja varmistetaan, että silloin myös vastaukset ovat mukana selvityksessä, kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki vastasi.

Nyt yhteenvedossa oli mukana vain lista elokuun 2021 jälkeen tehdyistä kuntalaisaloitteista ja toteamus siitä, että aloitteisiin on vastattu.

Aloite: Kriivarin koulun parkkipaikan valaistus kuntoon

Paimion kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kolme aloitetta. Ensimmäinen niistä koski Kriivarin koulun parkkialueen valaistuksen rakentamista, joka on viivästynyt koulun laajennushankkeen myötä. Aloitteen kävi valtuustolle esittelemässä vasemmistoliiton Lauri Simola .

– Kriivarin koulun laajennusosan sekä peruskorjauksen suunnittelun noustua esiin, pysäköintialueen valaistuksen toteuttaminen kuitenkin jäädytettiin. Nyt ajatuksena ilmeisesti on, että valaistus tehdään koulun laajennusosaan ja peruskorjaukseen liittyvän piharakentamisen yhteydessä. Vasemmistoliiton Paimion valtuustoryhmän mielestä tämä ei yksinkertaisesti käy, aloitteessa todettiin.

Ryhmä ehdotti, että joko valaistus hoidetaan kuntoon kertaheitolla niin, ettei tuleva koulun laajennushanke vaikuta siihen. Toisena vaihtoehtona nähtiin kevyempi valaisuratkaisu, joka olisi käytössä ensi syksystä alkaen niin pitkään, kunnes koulun laajennus valmistuu.

– Toteutetaan sitten kumpi tahansa edellä mainituista vaihtoehdoista, riittävä valaistus tulee olla asennettuna ennen syksyn 2023 pimeitä, Simola päätti.

Talvikunnossapito ulkoistettavaksi

Toinen aloite käsitteli puolestaan talvikunnossapitoa kaupungin omistamilla liikenneväylillä. Aloitteessa vaadittiin, että kaupunki alkaisi jo selvittää sitä, minkälainen kustannusrakenne talvikunnossapidolle syntyisi, jos palvelu ulkoistettaisiin. Nykyisellään työ on tehty osin kaupungin ja osin ulkoisin voimin. Kuluva sopimuskausi talvikunnossapidon osalta päättyy talven 2023–2024 jälkeen.

– Nyt olisi ajankohtaista selvittää, millainen on oman kunnossapidon kustannusrakenne verrattuna ulkoistettuun palveluun, totesi kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen yhteisen aloitteen esitellyt Joonas Särvä (kok.).

Viimeinen aloite oli puolestaan peräisin perussuomalaisten kynästä, ja sen takana seisoivat myös kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja keskustan ryhmät. Aloitteessa toivottiin toimia kaupungintalon pääsisäänkäynnin muuttamiseksi esteettömäksi ja helppokulkuisemmaksi. Keinoina listattiin sekä pääsisäänkäynnin ovien aukioloajan pidentäminen, tuulikaappiin lisättäviä tukikaiteita ja myös kynnyksen poistamista.

– Ennen edellä mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa olisi toivottavaa konsultoida liikuntarajoitteisia kaupunkilaisia sekä kaupungin vammais- ja vanhusneuvostoa, sanoi aloitteen esitellyt Joonas Taipaleenmäki (ps.).