Caruna: ihmisten sähkönkulutus siirtyi yöhön

0
S'ähköisen maiseman kuvasi Reijo Juusti.

SÄHKÖNKULUTUS Carunan oma data tukee kansalaiskyselyn tuloksia suomalaisten sähkönkäytöstä. Sähkönkäyttödatan mukaan suomalaiset ovat vähentäneet sähkönkäyttöään ja siirtäneet kulutustaan pois ruuhkatunneilta esimerkiksi yöaikaan. Yökulutuksen osuus on kasvanut etenkin omakoti- ja rivitaloasujien keskuudessa.

Sähkönjakeluyhtiö Caruna teetti maaliskuussa kansalaiskyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita energiansäästöön. Tulosten perusteella suurin osa suomalaisista on muuttanut energiankäyttöään ja aikoo myös jatkaa säästöjä. Vain 12 prosenttia Carunan kansalaiskyselyn vastaajista kertoi, ettei ole tehnyt mitään energiansäästötoimia tänä talvena.

Carunan oma data tukee kyselyn tuloksia. Carunan asiakkaat säästivät sähköä kuluneen vuoden aikana: helmikuussa 2023 sähköä kului lähes 12 prosenttia vähemmän kuin normaalisti vastaavilla sääolosuhteilla.

Yökulutuksen osuus kasvoi kotitalouksilla 2,5% viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Kasvua oli eniten omakotitalo- ja rivitaloasujilla, joilla osuus oli 2,8% suurempi kuin viime vuoden helmikuussa

Kyselyssä selvisi, että tärkeimmät suomalaisten sähkönsäästöhalukkuuteen vaikuttavat tekijät ovat hinta (74 %:lle vastaajista joko tärkeä tai erittäin tärkeä tekijä), sähköpulan uhka (49 %) ja vihreät arvot (34 %). Sähkön hinta vaikuttaa erityisesti omakoti- ja paritalossa asuvien vastaajien halukkuuteen säästää sähköä.