Jätteenkuljetuksesta jälleen vääntöä Paimiossa

0

PAIMIO

Polttokelpoisen jätteen kuljettaminen on vuodesta toisen vaikea asia päätettäväksi. Yleensä peruskuviona on, että viranhaltija esittää kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään siirtymistä, mutta luottamushenkilöiden enemmistö haluaa säilyttää käytännön, jossa kiinteistön haltija järjestää jätteenkuljetuksen itse.

Paimiossa sama kuvio toistui viime tiistaina ties monennenko kerran. Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall esitti ympäristölautakunnalle että lautakunta puoltaisi kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään siirtymistä Paimiossa polttokelpoisen jätteen osalta.

Näin ei tietenkään käynyt.

Äänin 6-2


Keskustelun kuluessa Ismo Tukia (kesk.) ehdotti Eira Alanderin (kesk.) kannattamana, että ympäristölautakunta ei puolla päätösehdotusta, vaan polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa tulisi jatkaa nykyisellä tavalla, niin että kiinteistön haltija saa itse valita jätteiden kuljettajan.

Suoritetussa äänestyksessä Lindvallin pohjaehdotus sai kaksi ääntä ja Tukian vastaehdotus kuusi ääntä. Pohjaehdotuksen kannalla olivat tarkastamattoman pöytäkirjan mukaan lautakunnan jäsenet Olli Koivukangas (sd.) ja Salla Sipilä (vihr.). Tukian vastaehdotukselle antoivat äänensä myös kokoomuksen Timo Mäkelä, Joonas Särvä ja Piia Rannikko sekä perussuomalaisten Matti Mäkelä. Esittelijä Virpi Lindvall jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Valinnanvapautta


Lindvall perusteli pohjaehdotustaan toteamalla, että kunnan järjestämä kuljetus kohtelee kuntalaisia tasapuolisemmin – muun muassa maksujen osalta – ja on logistisesti tehokkaampi vähentäen kuljetuksista aiheutuvia ilmasto-, ympäristö- ja viihtyvyyshaittoja. Hän katsoi, että Turun hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen ei jätehuollossa voida katsoa Paimiossa tapahtuneen sellaisia muutoksia, joiden perusteella voitaisiin perustella kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista.

Tukian ja viiden muun jäsenen kannattama kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus antaa kiinteistön haltijalle mahdollisuuden suorempaan asiakassuhteeseen jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja valinnanvapautta palvelun hankinnassa. Edellyttäen kuitenkin, että alueella on useampia jätteenkuljetuspalveluita tarjoavia yrityksiä. Vastaavaa vapautta ei kunnan järjestämässä kuljetuksessa ole.

Toisaalta esimerkiksi vuonna 2018 Paimiossa noin joka kymmenennestä asuinrakennuksesta ei ollut lainkaan jätteen kuljetustietoja.