Paimion kasvihuonepäästöraportti: Ei merkittävää parannusta vuosikausiin

0
Runsas läpiajoliikenne aiheuttaa paljon kasvihuonepäästöjä Paimiossa.

Paimio

Paimion kaupungin teettämä tuore kasvihuonepäästöraportti ei ole mairittelevaa luettavaa. Raportissa tuorein tieto on peräisin vuodelta 2021, ja tuolloin kasvihuonepäästöt ovat kaupungissa kasvaneet viisi prosenttia vuotta aiemmasta. Eikä suunta ole muuttumassa vuodelta 2022 annetun ennakkotideon pohjalta, silä kasvua olisi jälleen luvassa prosentin verran vuotta aiempaan verrattuna.

Ylivoimaisesti suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja Paimiossa on tieliikenne, josta kertyy peräti 59 prosenttia kaikista kunnan päästöistä. Se on noin 50 prosenttia enemmän, kuin kaikissa raportin tehneissä kunnissa keskimäärin. Raportissa todetaan, että Paimiossa tieliikenteen korkeisiin päästölukemiin vaikuttaa oleellisesti kaupungissa tapahtuva läpiajoliikenne, mutta myös paikallinen liikkuminen.

Merkille pantavaa on, että vaikka sähkö- hybridiautot ovat liikenteessa yleistyneet viime vuosina merkittävästi, ei se näy Paimion tieliikennepäästöissä millään tavalla. Itse asissa tieliikenteen aiheuttamat päästöt ovat viime vuosina olleet kasvussa.

Muilta osin Paimion kasvihuonepäästöt jakautuvat seuraavasti: maatalous 15%, erillislämmitys 12%, kuluttajien sähkönkulutus 8%, sähkölämmitys 3%, jätehuolto 2%, kaukolämpö 1% ja maalämpö alle 1%.

Paimio-Sauvo keskiarvossa


Kansallisella tasolla Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Siihen tavoitteeseen nähden on huolestuttavaa, että niin Paimiossa kuin muissakin päästöraportteja tehneissä kunnissa lukemat ovat pyörineet lähes samalla tasolla viimeiset 7–8 vuotta.

Maakunnallisessa vertailussa, kun otetaan asukasta kohti lasketut päästöt, Paimio sijoittuu kuitenkin lähelle sitä tasoa, mihin muutkin pienet kaupungit asettuvat. Turku on maakuntakeskuksena asukaslukuun suhteutetuissa päästöissä selkeä ykkönen, jonka jälkeen kakkostilan vie Naantali ja kolmanneksi ohi Kaarinan kirii Raisio. Paimio löytyy maakuntavertailun sijalta 12 ja Sauvo kahta pykälää alempaa sijalta 14. Maakunnan heikoimmat päästölukemat saavat maatalouteen nojaavat Somero ja Loimaa.

Kasvihuonepäästöraportissa kunnan päästöt lasketaan kulutusperusteisesti siten, että sähkön ja kaukolämmön päästöt osoitetaan sille kunnalle, jossa sähkö ja kaukolämpö kulutetaan. Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt osoitetaan sille kunnalle, jossa ne ovat muodostuneet, vaikka niiden käsittely tapahtuisi toisaalla.

Raportin laskentamalli on kehitetty perustuen menetelmiin, joita Tilastokeskus käyttää vuosittain YK:n ilmastosopimukselle raportoitavassa Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa.

Tieliikenne selvä ykkönen


Energian loppukulutus Paimiossa vuonna 2021

oli yhteensä 453 GWh

ilman teollisuutta.

Kulutus jakautui seuraavasti:


1. Tieliikenne 226,1 GWh

2. Kuluttajien sähkönkulutus 28,9 GWh

3. Erillislämmitys 64,7 GWh

4. Kaukolämpö 51,2 GWh

5. Sähkölämmitys 30,8 GWh

6. Maalämpö 1,3 GWh