Kakkosluokkalaisten mielestä energian säästäminen ei ole vaikeaa– ”Pienetkin lapset ymmärtävät metsän olevan eläinten ja kasvien koti”

0
Lapset viettävät Kriivarin alakoulussa paljon aikaa metsässä. Kuvassa Lenni Häkkänen, Kalle-Erik Huhtala, Oona Viljanen, Emilia Jokinen ja TET-harjoittelija Miko Tervanen.

Hanna Kammi-Rahnasto PAIMIO

Paimiossa Kriivarin koulussa on meneillään resurssiviisauteen tähtäävä ympäristökasvatuksen projekti Euronet 50/50 Max . Sen tarkoituksena on opettaa lapsille energiansäästötaitoja ja auttaa kouluja tuntemaan paremmin energia-asioita.

Projektin kouluverkostoon kuuluu noin 500 koulua ja 50 muuta julkista rakennusta eri puolilta Eurooppaa.

Tehtävät jaettu

Kriivarin alakoulun toisen luokan oppilailla ovat opit jo hyvin hallinnassa, kun he ryhtyvät luettelemaan projektista opittuja taitoja. Oppilaat kertovat muodostaneensa vastuuryhmiä, joissa kukin ryhmä huolehtii omista osa-alueistaan.

– On ainakin piharyhmä, luokan järjestäjät, energiansäästäjät ja ruokajärjestäjät, kertovat kaverukset Oona Viljanen ja Emilia Jokinen.

Lapset selventävät, mitä kaikkea eri ryhmien vastuutehtäviin kuuluu.

– Piharyhmään kuuluvat siivoavat ulkoa roskia ja huolehtivat pihan puhtaudesta. Energiansäästäjät sammuttavat viikon aikana valoja tyhjistä luokkahuoneista ja varmistavat, etteivät vesihanat ole turhaan päällä. Ruokajärjestäjät huolehtivat, ettei kukaan heitä liikaa ruokaa roskiin, jotta hävikki pysyy alhaisena, luettelevat Lenni Häkkänen , Topias Uitto ja Kalle Huhtala.

Oivalluksia syntyy

Oppilaat ovat saaneet arvokasta tietotaitoa ja käytännön opetusta koko lukuvuoden ajan. Kakkosluokkalaisten mukaan energian säästäminen ei ole suinkaan hankalaa tai monimutkaista. Pienistä asioista ja teoista syntyy isoja juttuja.

Oivalluksia on tehty muun muassa sähkönkulutuksen suhteen.

– Varsinkaan näin keväällä luokassa ei tarvitse pitää koko ajan valoja päällä, kun ikkunasta paistaa aurinko ja sieltä tulee valoa kerrakseen, toteaa Topias.

Lapset oppivat myös, että energiaa säästämällä myös rahaa säästyy. Lukukauden aikana kertyneillä säästöillä hankitaan ehkä jokin maistuva palkinto.

– Se voisi olla, vaikka paljon mehujäitä tai retki grillille, kahdeksanvuotiaat pohtivat.

Metsää ympärillä

Luontosuhde alkaa muodostua jo varhaisella iällä. Luokanopettaja Sari Välimaa toteaa heidän olevan onnekkaita, koska koulun oppilaat ja opettajat voivat hyödyntää ympäröivää metsää kouluarjessaan. Sinne on rakennettu metsäluokka, ja luonnossa vietetään monia oppitunteja.

Välimaan mukaan on tärkeää, että lapsille muodostuu vahva ja myönteinen luontosuhde. Se johtaa myös energian säästämiseen.

– Pienetkin lapset ymmärtävät metsän olevan eläinten ja kasvien koti. He tajuavat, että kodeista on huolehdittava. Sitä kautta ympäristöä opitaan arvostamaan.

Välimaan mukaan aikuisten tulee esimerkillään näyttää, miten on hyvä toimia.

– Lapset havainnoivat yllättävän paljon, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Jos opetamme, ettei ole hyvä päästää liian pitkään vettä hanasta tai heittää ruokaa roskiin, menee viesti yleensä perille.

Ei pidä pelätä

Täytyy löytää motivaattoreita ja antaa lapsen olla osallisena tekemisessä.

Projektin aikana lapset ovat ymmärtäneet, että vaikka ihmisellä on iso osuutensa luonnon saastumiseen, voi ihminen olla siihen myös ratkaisu.

– Haluamme rohkaista lapsia tutkimaan ja keksimään ratkaisuja eikä pelkäämään tulevaisuutta, Välimaa sanoo.