Mikä Inkilän talon kohtalo Paimiossa on? Kaavamääräys sanoo, ettei rakennusta saisi purkaa

0
Inkilän kiinteistö on aivan Vistantien varressa lähempänä tietä kuin V-S kansanopiston päärakennus, joskin nyt kevään korvalla se piilottuu puutarhaan.

PAIMIO

Nasevissa oli kysymys koskien Paimiossa Varsinais-Suomen kansanopiston kupeessa olevaa Inkilän rakennusta. Valpas lukija vinkkasi, että ”Paimion Vistan 13.12.2012 päivätyssä osayleiskaavassa rakennus on merkitty sr 21 merkinnällä” .

Kaavamääräys tarkoittaa maakunnallisesti merkittävää suojeltavaa rakennusta ja rakennuksia ei saa purkaa.

Paimion kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa tarkentaa, että Vistan osayleiskaavassa SR 21 -merkintä on osoitettu sekä kansanopistolle että Inkilän talolle.

– Ne on esitetty arvokkaana kokonaisuutena, kun molemmat rakennukset ovat olleet Kansanopiston käytössä kaavan teon aikana. Inkilä lienee toiminut tuossa vaiheessa opiston asuntolana.

Asemakaavassa taas kyseinen rakennus kuuluu yhteen laajaan YO-tonttiin, jolla sijaitsevat myös kansanopisto ja Vistan koulun ns. Alatalo. Tontti koostuu siten kolmen eri kiinteistön alueesta, joilla on eri omistajat. Inkilä on yksityisomistuksessa. Asemakaavassa on suojeltu vain Kansanopiston rakennus. Inkilän osalla on istutusaluetta ja osa rakennusalasta, jolle voi rakentaa kaavan mukaisesti 2-kerroksisen ”opetustoimintaa palvelevan” rakennuksen. Asemakaavassa rakennusta ei siis ole suojeltu.

– Eli jos tontille haettaisiin vaikkapa rakennuslupaa, rakennusvalvonta pyytäisi yleiskaavan pohjalta museoviranomaisen lausuntoa asiasta, sanoo Kiimamaa.

Rakennusvalvonnasta rakennustarkastaja Petri Vastamäki kertoo, että Paimion ympäristölautakunta on antanut rakennuksen korjauskehoituksen viime vuonna. Lautakunta kehotti korjaamaan rakennuksen ja ympäristön siistiin kuntoon ja takaraja meni umpeen nyt huhtikuun lopussa.

– Tämän kevään ympäristökatselmuksessa todettiin, ettei vaadittuja toimenpiteitä ole suoritettu, joten seuraavaksi lautakunta pyytänee selvitystä kiinteistönomistajilta ja päättää mahdollisista jatkotoimista.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän