Piharakentamisessa korostuvat nyt aurinkopaneelit – Lupa- ja ilmoituskäytännöissä merkittäviä kuntakohtaisia eroja

0
Aurinkopaneelien suosio on kovassa kasvussa.

Paimio-Kaarina

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi pienten piharakennusten lupahakemuksiin ensi vuodesta alkaen. Merkittävin muutos on lupakynnyksen kohoaminen, sillä jatkossa esimerkiksi alle 30 neliömetrin tai alle 120 kuutiometrin piharakennuksen voi rakentaa ilman rakentamislupaa, kunhan kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksestä määrätyt ehdot toteutuvat.

Osa kunnista on siirtynyt laveampaan lupakäytäntöön jo hyvissä ajoin ennen uutta rakennuslakia, ja yksi tällaisista kunnista on Suomen pientalomyönteisimmäksi kunnaksi vastikään valittu Kaarina.

– Menettely muuttui uuden rakennusjärjestyksemme myötä jo heinäkuussa 2019. Eli rakennusvalvonta ei käsittele esimerkiksi pienten rakennelmien lupa-asioita enää ollenkaan, kunhan hankkeet toteutetaan rakennusjärjestyksen mukaisesti, kertoo Kaarinan kaupungin johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä.

Kaarina ja Paimio eri lupalinjoilla

Vapaammasta linjauksesta huolimatta Latokylä muistuttaa, että jos rakentaminen arveluttaa tai herättää kysymyksiä, kannattaa rakennusvalvontaan olla yhteydessä. Neuvoja ja vinkkejä on nopeasti tarjolla.

– Onneksi rakentajat ovat osanneet varmistaa juuri heidän hankkeensa tilanteita ennakkoon rakennusvalvonnasta. Siitä johtuen toistaiseksi ainakaan esille ei ole noussut kuin muutama rakennelma, jotka ovat niin sanotusti menneet väärään paikkaan, Latokylä sanoo.

Paimiossa korona-ajan alku lisäksi huomattavasti pienten rakennusten, kuten pihavarastojen, saunojen, katettujen terassien ja kasvihuoneiden toimenpidelupien ja -ilmoitusten määrää. 2020 hakemuksia ja ilmoituksia lähetettiin Paimion kaupungin rakennusvalvontaan peräti 168, mutta sen jälkeen vuosina 2021 ja 2022 lukemat ovat asettuneet alle sataan per vuosi.

Paimiossa lupa- ja ilmoituskäytännöt ovat Kaarinaa tiukemmat, sillä siinä missä Kaarinassa alle 20-neliöiset piharakennelmat on vapautettu luvanvaraisuudesta, on Paimiossa vastaava rajapyykki 8 neliössä.

Aurinkopaneelien suosio räjähti

Huomionarvoista on, että Paimiossa aurinkopaneelien suosio on lähtenyt jyrkkään kasvuun viime vuonna.

Siinä missä vuonna 2020 paneelien asennuslupaa haettiin kaupungilta yhdeksän kertaa ja vuonna 2021 viidesti, nousi lupahakemusten määrä viime vuonna jo 28:een. Tänä vuonna aurinkopaneelien asennuslupaa on ehditty hakea toukokuun loppupuoleen mennessä jo 17 kertaa.

Pihasaunojen osalta Paimiossa rakennusaktiivisuus on pysynyt melko lailla vakiona viime vuodet. Saunan rakentamiseen lupaa haettiin vuonna 2020 seitsemän kertaa, 2021 kolmesti, viime vuonna jälleen seitsemästi ja tänä vuonna toistaiseksi kolmesti.