Varha aikoo kilpailuttaa vammaisten ja vanhusten taksikuljetukset

0

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Yhteiskunnan korvaamien vammaisten ja vanhusten taksikyytien järjestämisvastuu siirtyi vuoden alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle eli Varhalle. Kuljetukset perustuvat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakeihin ja sellaisia ovat muun muassa kauppa-, työ- ja opiskelumatkat.

Toistaiseksi kyytien ajaminen perustuu kuntien ja taksiyrittäjien välisiin vanhoihin sopimuksiin, mutta Varha aikoo kilpailuttaa taksikyydit lähitulevaisuudessa.

Jos kilpailutuksesta tulee hintapainotteinen, vaarana voi olla terveydenhoitoon liittyvien Kela-kuljetusten kaltainen kohtalo. Niissä taksi saattaa myöhästyä tai jäädä kokonaan tulematta, jos kuljetuksen hoitaminen on tappiollista yrittäjälle.

Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo ei näe kilpailutuksessa sellaista vaaraa, että se johtaisi samaan tilanteeseen kuin Kela-kuljetuksissa.

– Meidän tavoitteenamme on nyt hieman toisenlainen tekeminen kuin Suomessa yleensä. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua palvelua tuottavien yritysten kanssa, eikä valmistella asioita pimennossa. Ajatuksena on saada aikaan järkevä palvelun taso, joka on kannattava myös palvelun tuottajille.

– Tällä hetkellä ongelmana on se, että kilpailutusvelkaa on paljon ja meidän pitää priorisoida, missä järjestyksessä kilpailutamme eri asioita. En osaa sanoa missä vaiheessa tämä saadaan kilpailutettua.

Parpo täsmentää, että kuljetuksia jatketaan vanhojen sopimusten ehdoilla toistaiseksi, vaikka sopimukset päättyisivät ennen kilpailuttamisen voimaantuloa. Myös sitä pidemmät sopimukset jatkuvat sopimuskauden loppuun saakka, ellei niitä erikseen irtisanota.

Valinnanvapautta asiakkailleSauvolaisen taksiyrittäjän Sari Hyvärisen mukaan alalla ei kannateta kilpailuttamista, joka perustuu pääosin hintaan. Järkevämpänä pidetään rekisteröintimallia, jossa hyvinvointialue määrittelisi peruskriteerit taksiyrittäjille samaan tapaan kuin terveydenhuollon palvelusetelimallissa.

– Taksiyritykset, jotka täyttävät vaatimukset, voisivat rekisteröityä palveluntuottajiksi. Asiakkaat saisivat itse valita taksin, reilu kilpailu toteutuisi ja toiminta olisi kannattavaa jopa maaseudun taksiyrittäjille.

Sari Hyvärisellä ja hänen puolisollaan Timo Kaskisella on kaksi taksiyritystä, joilla on yhteensä viisi autoa. Pariskunnan yrityksillä on riittävästi töitä, mutta Varhan kilpailutuksen vuoksi tulevaisuus huolettaa.

– Jos kilpailutukseen tulee mukaan in house -yhtiöitäkin, se todella vääristää kilpailua. Ne voivat toimia jopa tappiollisesti, jos niitä tuetaan verovaroin, Hyvärinen sanoo. In house -yhtiöillä tarkoitetaan julkisten toimijoiden, kuten esimerkiksi kuntien, omistamia yhtiöitä.

Kaskinen jatkaa, että kuljetusten kilpailutuksiin liittyy yleensä myös tiukkoja ympäristövaatimuksia. Kilpailutukseen osallistuminen nopealla aikataululla voi tuottaa taksiyrittäjille melkoisia ongelmia, kun sähköautojen toimitusajat ovat pitkiä, jopa runsaan vuoden mittaisia.

Liian alhainen hintataso toi ongelmatKun Varsinais-Suomen Kela-kuljetukset kilpailutettiin viimeksi, niiden välityksistä vastannut Lounais-Suomen Taksi Data Oy hävisi pääkaupunkiseudun yrityksille. Vuoden 2022 alusta alkaen Kela-kuljetusten välittämisestä ovat vastanneet Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy.

Hyvärisen mukaan hinnat menivät kilpailutuksessa reippaasti alle vuoden 2015 tason. Se johti siihen, että osa takseista välttelee etenkin lyhyitä kyytejä. Sen vuoksi ihmiset myöhästyvät esimerkiksi lääkärin vastaanotolta.

Hyvärinen antaa vinkin, että kannattaa pyrkiä käyttämään luotettavaksi havaittua taksia. Tietyin edellytyksin Kelan asiakas voi saada oikeuden vakiotaksiin. Asiakkaan on myös mahdollista toivoa tiettyä kuljettajaa omalle kyydilleen.

– Tiettävästi Kelassakin harkitaan tilanteen korjaamista siirtymällä rekisteröintimallin kaltaiseen hankintamenettelyyn. Se ei käy kuitenkaan ihan käden käänteessä, koska se vaatii lakimuutoksen.

Mistä saa taksin maaseudulle?PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Jari Malm

Kun taksilaki muuttui vuoden 2018 kesällä, taksiyrittäjäksi ryhtyminen helpottui, ja kyytien hinnoittelu vapautui. Samalla taksiyrittäjien päivystysvelvollisuus omilla paikkakunnillaan päättyi. Kyytejä sai lähteä hakemaan mistä tahansa. Käytännössä se tarkoitti monella maaseutupaikkakunnalla, ettei taksia saa tilaamallakaan.

– Taksit eivät lähde esimerkiksi Turusta Paimioon, jos siellä on tarjolla vain parin kilometrin paikallinen ajo. Enää ei ole vanhan lain mukaisia vyöhykerajoja, vaan nykyään taksamittari pannaan päälle vasta kun asiakas istuu autoon, taksiyrittäjä Sari Hyvärinen kuvailee.

– Etenkin maaseudulla taksin saa varmimmin ottamalla yhteyttä suoraan yrittäjään. Mekin päivystämme aina yhdellä autolla Sauvossa, ja usein kahdella.

Hyvärisen mukaan käyttämällä tuttua taksia voi myös välttyä ylilyönneiltä kyytien hinnoittelussa. Kukaan ei varmasti haluaisi maksaa esimerkiksi 200 euroa Turun ja Paraisten välisestä matkasta.