Sauvon uusi kiertoliittymä ihan juuri työn alle – Oteran urakoi senkin

0
Kaavakuvassa (ELY) näkyy miten kiertoliittymä on paikalleen sovitettu. Ensimmäisiä kaapelisiirtoja on paikalla jo tehty.

Kuten näkyy, Sauvoon paraikaa rakennettavan jalankulku- ja pyöräilyväylän työt ovat edenneet vauhdikkaasti. Näinä päivinä siellä alkaa myös toinen kesän iso liikenneturvallisuushanke, kun työt kiertoliittymän rakentamiseksi maantielle 181 Saustilantien ja Karunantien liittymään käynnistyvät.
Myös nämä työt tekee Oteran Oy ja sen aliurakoitsijat. Työpäällikkö on Kimmo Kanerva ja vastaava työnjohtaja tässäkin kohteessa Joonas Särvä.
Kiertoliittymä tulee ihan nykyisen nelihaaraliittymän kohdalle ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.
Rakennustöiden aikana yleinen liikenne kulkee työmaa-alueen läheisyydessä, ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden yhteydet ovat liittymäalueella käytössä koko rakennustöiden ajan.
Liikennemäärä maantiellä 181 liittymästä Paimion suuntaan on noin 4 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kemiön suuntaan noin 3 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Saustilantien liikennemäärä on noin 1 900 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Karunantiellä noin 680 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Sauvon kiertoliittymän keskiosan rakentamisen osalta kunta ja ELY-keskus ovat käyneet keskustelua ja esillä on ollut Sauvoa markkinoiva ehdotus. Myös tässä vilkkaassa risteyksessä ELY korostaa kiertoliittymän osalta, että näkyvyys ei rakennelman vuoksi saa vaarantua.