Liikunta tavaksi – olo paremmaksi

0

Sain viime viikkoina tehdä parikin pyöräilyjuttua, molemmat sauvolaisista innokkaista pyöräilijöistä. Molemmissa haastatteluissa paljastui niin hyvin se, miten liikunta – näissä tapauksissa ahkera pyöräily – lisää hyvinvointia.

Somessa kommentoitiin sitä, että Kemiöntie mainitaan monessa yhteydessä hienoksi pyöräreitiksi, mutta jos ajatellaan liikenneturvallisuutta, niin kyseinen tieosuus on valtaosaltaan vähintääkin haastava. Tien reuna-alueen kapeus tekee siitä hankalan ajettavan, ja paikoin suorastaan vaarallisen.

On totta, että monessa lajissa ja harrastuksessa olosuhteilla on iso merkitys. On helppo aloittaa ja jatkaa harrastusta, jos siihen tarjoutuu oivat mahdollisuudet, tila ja välineet.

Mutta toisinaan on myös niin, että säännöllisen liikunnan aloittamisen ja jatkamisen esteet löytyvät ihan muualta. Ehkä yksi sitkeimmistä haittatekijöistä on se, että liikkuminen ei ole tullut tavaksi. Moni aloittaa ja innostuu vuosittain – usein juuri kesän lopulla aloittamaan jonkun liikuntaharrastuksen, mutta sitten tulee notkahdus ja tekeminen loppuu. Iso syy on se, että liikunnan hyvää tekevät vaikutukset eivät ehdi tulla näkyviksi.

Pyöräliitto osui lähettämään tiedotteen, joka muistuttaa siitä, miten tärkeää on kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin. Muutaman viikon päästä alkaa uusi kouluvuosi, ja koulumatkojen kautta voi kertyä helposti yli 300 liikuntakertaa koulun ja kodin välillä.

Aktiivisten koulumatkojen merkitys on suuri, sillä vain noin kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu tämän hetkisen tiedon valossa riittävästi. Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Väsymys vaikeuttaa oppimista, vie keskittymiskykyä ja tuo monenlaista hankaluutta, ja lisää ongelmia toisaalla.

Jos ja kun koulumatkasta tulee osa koululaisen päivittäistä tekemistä, jo muutama kilometri voi tuottaa valtaosan päivittäisestä kestävyysliikuntasuosituksesta. Koulumatkojen arvo piilee myös siinä, että ne voivat kerryttää viikkoon monta tuntia rentoa liikuntaa, jota varten ei tarvitse erikseen järjestellä aikaa tai harrastuskyytejä. Matkan ei tarvitse olla pitkä tuottaakseen paljon hyötyä.

Onkin iloinen asia, että Sauvossa satsataan parhaillaan kevytväylään, joka mahdollistaa turvallisemman kulun Lautkankareelta keskustaan. Se on hieno juttu: askeleita ja polkaisuja hyvään suuntaan. Toivottavasti väylällä on syksyn tullen vilkasta.