Paimio laittaa Koivulinnan tontit myyntiin huutokaupalla – ”Ajatus on, että näin tonteille haetaan markkinahinta”

0
Saarentien varren rivitaloalueen yläpuolelta napatussa ilmakuvassa näkyy Koivulinnan metsäinen rinne, johon lähivuosien aikana rakentuu noin 300 asukkaan uusi alue.

PAIMIO

Paimion kaupunki aikoo pistää uuden Koivulinnan alueen tontit myyntiin Huutokaupat.com-sivustolle joko vielä tämän vuoden lopulla tai sitten ensi vuoden alussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun uuden alueen tonttien varaaminen lähtee käyntiin avoimella huutokaupalla.

– Kyllä tämä kieltämättä on iso linjaus. Ajatus on, että näin tonteille haetaan markkinahinta, eli katsotaan mitä mistäkin tontista ovat kiinnostuneet valmiita maksamaan, sanoo paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall .

Huutokaupan avaamisen ajankohta on vielä avoinna. Alunperin ajatuksissa on ollut myöhäissyksy, mutta nyt esillä on myös se vaihtoehto, että tonttien myynti käynnistyisi helmikuussa Turussa järjestettävien rakennusmessujen aikaan.

Ratkaisu tehdään alkusyksystä. Jälkimmäistä vaihtoehtoa puoltaa, että messujen aikaan kiinnostus aluetta kohtaan voi olla vieläkin isompi ja toisaalta myös se, että kunnallistekniikan rakentaminen ajoittuu kevääseen.

Koivulinnan alueelta tulee nyt ensimmäisessä vaiheessa myyntiin kolmekymmentä erillispientalo- ja pientalotonttia, pari rivitalokorttelia ja kytkettyjen pientalojen kortteli. Yhden rivitalotontin alueelta kaupunki ehti myydä jo viime vuoden puolella Paimion Palvelukeskussäätiölle.

Tontit ovat laadullisesti erilaisia ja eri kokoisia ja todennäköisesti silläkin on vaikutusta hintatasoon, onko tontti päättyvän kadun päässä, tai millainen näkymä sieltä avautuu Paimionjokilaaksoon. Koko aluehan on loivaa rinnettä. Osaan tonteista voi rakentaa kaksikerroksisia asuntoja, ja esimerkiksi alueen alaosaan voi rakentaa vain yksitasoisia taloja.

Huutokaupassa korkeimman tarjouksen esittänyt sitoutuu siis joko ostamaan tai vuokraamaan tontin.

Satakunta uutta kotiaKoivulinnan asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen tontit ovat herättäneet etukäteen suurta kiinnostusta. Kesäkuun valtuustossa hyväksytyn kaavan mukaan vajaan 27 hehtaarin kaava-alueella on tarjolla tontteja pientaloille, rivitaloille ja uutuutena Paimiossa myös townhouse-tyyppisille kaupunkipientaloille on varattu yksi kortteli.

19 korttelissa on yhteensä 65 ohjeellista tonttia. Tonteista 56 on uusia rakentamattomia tontteja. Kaava-alueen katu ja puistonimistö kytkeytyy kaupunginvaltuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti menetettyyn Karjalaan ja Johanneksen entisen pitäjän nimistöön. Sieltä löytyvät mm. Revonsaarentie, Marjapellonmäentie, Koskijärventie ja Kukkolantie, sekä Kaijalanpuisto, jonka keskellä on suojeltu muinaisjäännöspaikka.

Uusien asuntojen lukumäärä tulee olemaan noin 105, joista rivitaloasuntojen osuus olisi noin 30 prosenttia ja erillisten pientaloasuntojen osuus niinikään noin 30 prosenttia. Loppuosa asunnoista koostuisi erilaatuisista kytkettyjen, yhdistettyjen tai erillisten asuntojen yhdistelmistä.

Kolmisensataa asukasta?Koivulinnan loivaan rinnemaastoon muuttanee asteittain arviolta 270-340 uutta asukasta. Kiinnostus aluetta kohtaan on ollut suurta heti siitä lähtien, kun sen kaavoitus vuonna 2019 aloitettiin.

Alueen metsäinen luonne ja tasaisesti länteen laskeva rinne sekä sieltä avautuvat näkymät Paimionjokilaaksoon sekä sijainti aivan keskustan kupeessa ovat olleet omiaan lisäämään kiinnostusta.

Alue sijaitsee siis Valkojantien ja Kravinkujan peltoaukean välisellä metsäisellä rinteellä. Koivulinnan alue linkittyy Kaljalan ja Saaren asuinalueisiin.

HuutokauppaehdotKaupunginvaltuusto määritti maapohjan neliökohtaiset lähtöhinnat:

a. Townhouse-tontit 20 euroa/m2

b. AO-tontit sekä AP-tontit, pois lukien townhousekortteli,15 euroa/m2

AR-tontit 32 euroa/kaavatontin k-m2

Minimikorotus huutokaupassa on 0,50 euroa/m2

Voittava huuto on huutajaa sitova. Kaupunki sitoutuu luovuttamaan tontin korkeimman tarjouksen tehneelle.

Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Varaus on voimassa 6 kk.

Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 euroa/tontin kaavassa merkitty k-m2.

Tontin vuosivuokra on 5 % huutokaupassa huudetusta maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuoden vaihteessa, viimeksi julkaistun indeksin mukaan.

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuokratun tontin voi ostaa. Kauppahinta on huudettu maapohjan hinta. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet myyntihinnasta.

Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa tontin luovutuksesta.