Sauvossa edelleen lähialueen matalin työttömyysaste- vain 4,1 %

0

PAIMIO,SAUVO, KAARINA

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston tuoreimman eli kesäkuun tilastokatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4 % eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta on pienempi kuin koko maassa (10,0 %) keskimäärin.

Heikoin tilanne on Vakka-Suomessa, jossa autotehtaan irtisanomisten ja lomautusten takia oli työttömiä 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,8 %) sekä Turussa (12,5 %). Pienin työttömyysaste oli Sauvossa 4,1 %. Paimiossa työttömyysaste oli kesäkuussa 4,5 ja Kaarinassa 5,7 %, mikä on alueellisestikin edelleen merkittävän alhainen taso.

Työllisyystilastoissa on tyypillistä, että kesäkuussa työttömien työnhakijoiden määrä nousee selkeästi toukokuuhun verrattuna. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 21 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi 2 500 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 100 henkilöllä (0 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 1,9 %.

Kesäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 5 000 kappaletta eli vähemmän (-38 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 20 900 kpl eli 31 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna kesäkuun aikana 11 600 kappaletta, joista 6 200 oli uusia, kesäkuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli kesäkuussa tarjolle 29 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Hoitoala on ainoa, jossa työvoiman kysyntä on edelleen kasvanut. Avoimien työpaikkojen määrä on supistunut rajusti kaupanalalla,, hallinnon ja siivousalan töissä sekä myyntitehtävissä.

Toimialoista työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana voimakkaimmin kuljetuksissa ja rakentamisessa.