Hyvä lukutaito on edelleen hyvin tärkeä

0

”Hyvän lukutaidon oppiminen vaatii paljon toistoa, monipuolisia tekstejä ja aikaa.”

Näin luin eräästä kolumnista ja poimin sen itselleni ajatukseksi vastaisen varalle, sillä näin koulujen alkaessa lukutaito ansaitsee muutaman oman rivin. Kunnon lukutaitoa tarvitaan sujuvassa arjessa, opiskeluissa, työssä ja vapaalla.

Hyvä lukutaito ei ole enää itsestään selvä juttu, vaikka koulua olisi käyty monta vuotta. Tutkimukset kertovat, että lukutaito on rapistumassa. Lapset ja nuoret toimivat yhä enemmän erilaisissa digiympäristöissä, joissa lukeminen on usein vain silmäyksiä ja lyhytjänteistä. Se ei riitä kehittämään lukutaitoa ja sen kautta asioiden ja kokonaisuuksien hahmotuskykyä. Lukutaidon heikkeneminen näkyy myös kirjoitustaidon heikkenemisenä.

Edelleen on tärkeä taito osata keskittyä pidempiinkin teksteihin, ymmärtää syy- ja seuraussuhteita tai pidempiä tapahtumakulkuja. Aika nopeasti eri viranomaisasiointikin jo vaatii hiukan laajempien asiakokonaisuuksien ymmärrystä. Pitää jaksaa lukea ja omaksua erilaisia toimintaohjeita, että aikuiselämä, työelämä ja opiskelu sujuu. Opiskelijoiden pitää hallita käsitteitä ja kokonaisuuksia ja myös muistaa ne, ja siinä auttaa jos on ymmärtänyt lukemansa. Jonkun romaanin juonen käsittäminen on itse asiassa tähän verraten vielä melko helppo juttu.

Ja jos lukutaito ruostuu, kyllä se heikentää pikkuhiljaa myös digilukutaitoa. Se taas lisää väärinymmärrysten riskiä, johtaa helpommin äkkinäisiin johtopäätöksiin ja voi ohjata uskomaan valheellisiin ja tarkoitushakuisiin uutisiin. Tässä kohden muistutan, että myös paikallislehden lukeminen voi opettaa lasta ja nuorta seuraamaan ympäristön muutoksia ja kehitystä.

Lukutaidon vahvistamiseen on yksi ihan ylivertainen keino: lukeminen. Joskus voidaan tarvita myös erilaisia tukimenetelmiä, jotta lukeminen onnistuu ja kehittyy, mutta tässäkin lajissa on harjoittelu on kaiken a ja o.

Oman työurani eri vaiheissa olen kannustanut aina nuoria lukemaan ja vanhempia tarjoilemaan lapsille ja nuorille mahdollisimman monipuolista luettavaa. Eivät sarjakuvatkaan ole ollenkaan huono alku. Hyvä lukukokemus synnyttää innon tarttua seuraavaan ja taas seuraavaan. Ohuesta kirjasta voi edetä paksumpaan tai e-kirjaan. Äänikirjojen kuuntelu tukee myös lukemista, sillä edelleenkin kirjoissa meillä on luettavana – tai todellakin kuultavana – hyvää kieltä.

Syyskuun 8. päivä vietetään YK:n lukutaitopäivää. Sen kunniaksi kirja käteen tai korville.