Kaatolupia hiukan lisää

0
Peuroja ovat tällä seudulla niin paljon, että kaatolupien määrä nousi.

METSÄSTYS Alueen hirvieläinten pyyntiluvat on myönnetty. Riistakeskus myönsi Varsinais-Suomeen tulevalle metsästyskaudelle 23 777 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, 1 332 hirven pyyntilupaa ja 43 kuusipeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Paimionlahden riistanhoitoyhdistykselle myönnettiin peuralupia 881, kun niitä vuosi sitten oli 803. Määrä siis selvästi kasvoi täällä, kuten myös Marttilan ja Pöytyän alueilla. Hirvenkaatolupia puolestaan myönnettiin 74, eli 27 vähemmän kuin vuosi sitten.

Varsinais-Suomessa on maan suurin ja kattavin valkohäntäpeurakanta. Tavoite on edelleen kannan vähentäminen, vaikka haetut ja myönnetyt lupamäärät vähenivätkin muutamalla prosentilla. Paikallinen vaihtelu on peurakannassa suurta.

Vaikka peurasaalis väheni edellisellä kaudella noin 2 000 peuralla 23 000 peuraan, valkohäntäpeurakannan kääntyminen laskuun Varsinais-Suomessa on edelleen epävarmaa. Tulevalle kaudelle myönnetyt luvat riittävät yli 30 000 peuran saaliiseen.

Hirven pyyntilupamäärä on vähentynyt viime kaudesta noin 15 prosentilla Varsinais-Suomessa. Hirvikanta on suurimmassa osassa Varsinais-Suomea tavoitetasolla, paitsi saaristossa ja Valtatie 1 eli Helsinki-Turku-moottoritien eteläpuolella, jossa hirvikanta on jo laskenut alle tavoitetason.