Koivulinnan alueen kadut maksavat lähes miljoonan

0

PAIMIO

Paimion tekninen lautakunta on vahvistanut Koivulinnan asemakaava-alueen katusuunnitelmat.

Koivulinnan uuden kaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet yleisesti nähtävillä 6.7.– 21.7.2023 välisen ajan. Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty ainoatakaan muistutusta.

Revonsaarentien ja Haltiantien kevyen liikenteen järjestelyt ehdittiin päivittää ennen nähtäville asettamista.

Sitowise Oy on laatinut Paimion teknisen toimen toimeksiannosta katusuunnitelmat Koivunlinnan asemakaava-alueelle. Kokoojakatuja alueelle on suunniteltu noin 620 metriä, tonttikatuja 1280 metriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 500 metriä.

Kaava-alueen katujen toteuttamisen kustannusarvio on kevään 2023 hintatasossa noin 950 000 € (alv. 0%). Hankkeen toteutus on huomioitu vuosien 2023 ja 2024 talousarvioissa. Alueen rakentaminen käynnistyy loppusyksystä 2023.

Kokoojakatujen poikkileikkaustyypit vaihtelevat, mutta ajoradan leveys pysyy 7,0 metrissä ja kevyen liikenteen väylien leveys 3.5 metrissä.

Revonsaarenkadun alkupäässä ja niin sanotun townhouse-korttelin alueilla on pyritty kaupunkikuvallisesti korkeampaan laatutasoon.

Tonttikaduilla ajoradan leveys tulee olemaan 5,5 metriä.

Erillisiä kevyen liikenteen väylän yhteyksiä alueelle on suunniteltu noin 510 metriä väylien leveyden ollessa 3,5 metriä.