Paimio on lähijunamyönteinen

0

PAIMIO Paimion kaupunki suhtautuu myönteisesti lähijunaliikenteen aloittamiseen Uusikaupunki–Salo -radalla.

Suomen Lähijunat Oy on toimittanut kesäkuussa indikatiivisen tarjouksen Uusikaupunki–Salo -reitin lähijunaliikenteen liikennöinnistä.

Indikatiivinen tarjous ei ole osapuolia sitova. Se on tarkoitettu vain tilaajien sisäiseen käyttöön antamaan viitteen siitä, missä suuruusluokassa ja laajuudessa junaliikennepalvelusta voitaisiin tehdä palvelusopimus.

Halutaan edistää


Suomen Lähijunat Oy on pyytänyt radan vaikutusalueen kuntia ottamaan kantaa maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiseen tilanteessa, jossa lähijunaliikenne olisi mahdollista aloittaa uuden yrityksen toimiessa liikennepalvelun tuottajana.

Paimion kaupunginhallitus ilmoitti äskettäin kannanottonaan Suomen Lähijunat Oy:lle, että se suhtautuu erittäin myönteisesti hankkeeseen ja haluaa osaltaan edistää henkilöjunaliikenteen käynnistämistä Uusikaupunki–Turku–Salo -radalla radalla.

Suomen Lähijunat Oy:n tavoitteena on luoda edellytykset lähijunaliikenteen toteutumiselle Uusikaupunki–Salo -radalla ja saada junaliikenteen tarjoamat edut radan vaikutusalueen kuntien ja niiden elinvoimaisuuden hyväksi.

Rautatieseisake 2024?


Paimion kaupungin strategiassa vuosille 2023-2026 on yhtenä keskeisenä painopistealueena joukkoliikenteen kehittäminen entistä toimivammaksi edistämällä sekä linja-autoliikenteen että lähijunaliikenteen kehittymistä Paimion ja Turun välillä.

Strategian vuoden 2025 yhtenä tavoitteena on lähijunaliikenteen alkaminen Varsinais-Suomessa ja Paimiossa.

Paimion kaupungin voimassa olevassa investointisuunnitelmassa on varauduttu rautatieseisakkeen rakentamiseen vuoden 2024 aikana.

Paimiossa nähdään, että lähijunaliikenne parantaisi merkittävästi työ- ja opiskeluliikenteen vaihtoehtoja sekä jatkoyhteyksiä Helsingin suuntaan.

Lähijunaliikenteen aloittaminen Uusikaupunki–Turku–Salo -radalla on Paimion strategisten tavoitteiden mukaista, joten Paimio suhtautuu asiaan myönteisesti.