Paimion reviiriin myönnettiin suden kaatolupa Hajalaan

0
Lampaisiin kohdistuneet tuhoisat hyökkäykset Paimiossa ja Salon Hajalassa johtivat siihen, että Hajalassa toimiva tila sai poikkeusluvan sudenkaatoon.

SUDENMETSÄSTYS /Taina Tukia

Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat yhteensä kahden suden kaatamiseen Salossa ja Uudessakaupungissa. Toinen luvista on kohdennettu nimenomaan Paimion reviirilaumaan, jonka sudet ovat tappaneet tänä kesänä lampaita Paimiossa Meltolassa ja Salon Hajalassa. Viranomainen myönsi poikkeusluvan Hajalassa toimivalle Mikkolan tilalle pian sen jälkeen, kun sudet raatelivat ja tappoivat sieltä yli 40 lammasta.

Varsinais-Suomen riistakeskuksen vs. riistapäällikön Jörgen Hermanssonin mukaan poikkeusluvat ovat voimassa vielä kolmisen viikkoa. Kaatolupa myönnettiin siis Mikkolan tilalle ja nimenomaan rajatulle alueelle tilan ympäristössä. Se tarkoittaa niin sanottua vahtimismetsästystä tilan lähialueilla. Kaatolupa ei siis kata Paimion reviirialuetta laajemmin.

Ylipäätään suojellun eläimen kaatolupien myöntämisessä on tiukat säädökset, eikä lupia myönnetä ikäänkuin vain varmuuden vuoksi. Tässä tapauksessa poikkeuslupa on viimesijainen keino vaikuttaa susihaittoihin alueella, jossa ilmoitukset vahingoista ja vaaratilanteista ovat tihentyneet kesän kuluessa ja tilalla susivahinkojen estämiseksi on jo tehty ikäänkuin kaikki muu mahdollinen.

Kaatolupa on ajallisesti rajallinen, eli sekin on mahdollista, että jos sudet pysyvät nyt poissa rajatulta metsästysalueelta, se ehtii raueta.

– Se riski myös on, ettei toivottua vaikutusta saada tällä yhdellä kaatoluvalla, sanoo Hermansson.

Vahtimismetsästyksen järjestäminen on Mikkolan tilan vastuulla ja ainakaan vielä ei Hermanssonin mukaan ole tullut tietoa, että susi olisi ammuttu. Jos metsästys päättyy tuloksettomana ja susihyökkäykset tältä erää loppuvat, on epätodennäköistä, että poikkeuslupaa uusitaan.

– Riistakeskuksen kuuluu arvioida uhka ja tilanne joka kerta uudelleen. Varmuuden vuoksi kaatolupia ei myönnetä.

Uudessakaupungissa kaatolupa osoitettiin Ihoden reviirilaumaan, jonka susia on tavattu useilla pihoilla Uudenkaupungin kylissä ja taajamissa. Varsinais-Suomessa on kaadettu aiemmin tänä vuonna yksi susi poikkeusluvalla Mynämäessä.