Ankkalammen tyhjentäminen kestää noin kuukauden – ”Työmiesten mukaan vedenpinta on laskenut jo useita senttejä”

0
Viikon puolessavälissä lampi oli vielä kuta kuinkin entisellään.

Kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen piinaaman Paimion Ankkalammen tyhjennys alkoi viikko sitten perjantaina. Alku oli tunnusteleva, sillä pumput olivat päällä vain kyseisen päivän, eikä vedenpinnan alenema ollut silmämäärin havaittavissa.

– Emme viitsineet jättää pumppuja hurisemaan viikonlopuksi itsekseen, koska laitteiden kanssa jouduttiin vähän puljaamaan ja samalla pohdiskelemaan kuinka usein poistoputken suodatinta tulee puhdistaa, kertoo projektia luotsaava Paimion kaupungin suunnitteluinsinööri Noora Mäkiö.

Mäkiön mukaan hanke kestää noin kuukauden ja on edennyt toistaiseksi hyvin. Ensi alkuun ongelmia tosin tuottivat väärän kokoiset putkilähdöt. Myös rajoittavan hiekkasuodattimen tyhjentäminen on ollut hidasta.

Vielä kuluvan viikon puolivälissäkin oli silmämääräisesti vaikeaa arvioida, onko tyhjennys alkanut vai ei.

– Työmiesten mukaan vedenpinta on laskenut jo useita senttejä, Mäkiö kertoi torstaina.

Ei lapiopelillä

Hankkeen onnistumisen suhteen on kuultu myös pienoisia epäilyjä. Lammen tyhjentämiseen ja kiehkuravesiruton poistoon liittyvä konsulttisuunnitelma ei ole täysin vakuuttanut. Sitä pidetään periaatteessa hyvänä, mutta myös hieman korkealentoisena.

Paimion kaupungin tekninen johtaja Juha Saarinen kertoo, että suunnitelmaa toteutetaan soveltaen. Muun muassa koskien lammen pohjamassojen poistoa.

– Arvelisin, että siinä tullaan käyttämään enimmäkseen konevoimaa. Alunperin ideana oli, että vieraslaji otettaisiin pois käsipelillä, mutta siihen oltaisiin tarvittu noin 500 lapiomiestä, tuumii Saarinen hiven sarkasmia äänessään.

Vieraslajien poistaminen on kuitenkin tärkeää paitsi lammen virkistysarvon turvaamiseksi myös siksi, että kaupunki on velvoitettu niin tekemään. Kiehkuravesirutto ja aurinkoahven ovat haitallisiksi määriteltyjä vieraslajeja koko EU:n alueella.

Massat muualle

Ankkalampi kunnostetaan siis tyhjentämällä ja ruoppaamalla. Konsultin suunnitelman pohjalta.

– Kyseessä on perimmältään yksinkertainen toimenpide. Ankkalammen vesi johdetaan hiekkasuodattimen kautta 750 metrin pituiseen laskuojaan ja edelleen Paimionjokeen, Noora Mäkiö kertoo.

– Pohjamaat viedään Paimion kaupungin omalle maankaatopaikalle ja Salossa sijaitsevalle vastaanottopaikalle. Saastuneet maa-ainekset kuljetetaan tarvittaessa Lohjalle saakka.

Ankkalampi ruopataan pääosin kaivinkoneella, mutta käsityötäkin on luvassa.

Maansiirtoa riittää jopa tuhansien kuutioiden verran. Kustannukset liikkuvat sadoissa tuhansissa euroissa.

Minkälainen kasvi on tämä kiehkuravesirutto?

– Se on sellaista pitkää soiroa, missä on lyhyttä lehteä. Kietoutuu uidessa raajojen ympärille ja tuntuu ikävältä. Ei lainkaan kiva kasvi.

FAKTA

  • Ankkalampi on kaivettu lampi, jonka rakentamishistoria ulottuu 1950-luvulle saakka.
  • Sen pinta-ala on noin 14 000 neliömetriä eli 1,4 hehtaaria.
  • Paimion kaupungin ympäristöpalvelut on saanut luvan Ankkalammen kunnostamisen yhteydessä tehtävään lammen tyhjentämiseen ja veden juoksuttamiseen Paimionjokeen.
  • Kunnostussuunnitelma sisältää esivalmistelut, vedenpoiston, kaivutyöt ja lajiston poistoin sekä kuljetukset.
  • Urakka päättyy lammen vapaaseen täyttymiseen pohjavedellä – ja osaksi sateen vaikutuksesta – sekä uimarannan kunnostukseen ja ympäristön viimeistelyyn.
  • Lammen kunnostustarve johtuu kahden haitallisen vieraslajin – kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen esiintymiseen lammessa.
  • Lammen vesi poistetaan hiekkasuodattimen kautta laskuojaan ja edelleen Paimionjokeen.
  • Tyhjentämisen jälkeen lammen pohjasta poistetaan vieraslajien pilaamat maamassat.
  • Ympäristölupa on saatu paitsi lammen tyhjennykseen ja maamassojen poistoon myös torjunnassa tarvittavien kemikaalien käyttöön.

Sisältää myös riskejä

Hyvä suunnittelutyö edellyttää myös riskien tunnistamista. Lietolaisen KV Ympäristökonsultointi Tmi:n selvityksessä todetaan mahdollisista riskeistä muun muassa seuraavasti:

Paimion kaupungilla on tiedossa, millaisia vahinkoja toimenpide saattaa aiheuttaa. On kuitenkin todettu, että toimenpiteen oikeudellisella edellytyksellä on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Toimenpiteestä saattaa aiheutua vettymishaittaa lähimmälle asutukselle. Haittaa pyritään välttämään jatkuvalla pumppauksen seurannalla ja virtausreitin tarkkailulla ja ylläpidolla.

Jos toimenpide epäonnistuu, siitä saattaa aiheutua täysin päinvastainen vaikutus, ja vesirutto voi levitä entistä enemmän muihin vesistöihin. Tämä on kuitenkin kaikilla mahdollisilla toimenpiteillä pyritty ehkäisemään.

Kaupunki informoi käytännön toimenpiteisiin ryhtyviä urakoitsijoita, jotta he ymmärtävät kuinka huolellinen työn suorittamisessa täytyy olla.

Kunnostuksessa käytetään kunnossa olevia työkoneita, joiden aiheuttama ympäristövahinkoriski on mahdollisimman vähäinen. Öljyvuodot lammen alueella tai reunoilla saattavat aiheuttaa koko lammen virkistyskäytön menettämisen.

Kaupungin uimapaikkana toimiva Ankkalampi on ainakin yhden uimakauden pois käytöstä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän