Kiireellisiksi koetut ”senioritalo-hankkeet” jumissa sekä Paimiossa että Sauvossa

0
Paimiossa on tätä nykyä kaksi senioritaloa, mutta kolmaskin tarvitaan. Pahin mahdollinen visio - joskaan ei todennäköisin - on, että hanke siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Sekä Paimiossa että Sauvossa joudutaan tyytymään valtakunnallisiin linjauksiin, millaisia ne sitten ovatkin.

PAIMIO-SAUVO

Mitä on vanhusten välimuotoinen asuminen?

Tiivistetysti se tarkoittaa sitä, että toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille on kunnissa tarjolla muitakin asumisvaihtoehtoja kuin oma koti tai vanhusten palvelukeskus.

Loikka omasta kodista ”vanhainkoti”-tyyppiseen asumiseen on usein liian suuri paitsi hyvinvoinnin kannalta myös taloudellisessa mielessä. Laitoshoito on pääsääntöisesti huomattavasti kalliimpaa kuin tuettu omaehtoinen asuminen.

Esimerkiksi Paimiossa ja Sauvossa tehdään tällä hetkellä kovasti töitä sen eteen, että ikääntyneille olisi tarjolla kysyntää vastaava määrä senioritalo-tyyppistä välimuotoista vuokra-asumista.

Paimio Palvelukeskussäätiö hakee ARA-rahoitusta jo kolmanteen senioritaloonsa. Paimion hakemus on alustavasti hyväksytty, mutta nyt kuitenkin yllättäen jäissä.

Sauvossa ARA-hakemus on täytetty, mutta sitä ei ole toistaiseksi postitettu – johtuen rahoitustilanteen epäselvyydestä.

Puolitoista vuotta jäissä


– Meidän ARA-hakemuksemme on ollut sisällä jo lähes puolitoista vuotta. Jätimme ARA:lle rahoitushakemuksen määräajassa eli huhtikuun 2022 loppuun mennessä, kertoo Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo .

Säätiö on saanut hakemukselleen alustavan hyväksynnän, ja hanke on yhtenä harvoista myös hyvinvointialueen eli Varhan listoilla.

– Kyselimme viime kesäkuussa, että missä vaiheessa hakemuksemme käsittely on. Heinäkuussa saimme ARA:lta sähköpostiviestin, että kaikki käsittelyssä olleet hakemukset on jäädytetty siihen saakka, kunnes ARA saa tietää ministeriöltä hallituksen linjaukset, eli että mihin ARA voi sitoutua ja mihin ei, Heimo kertoo.

– Positiivista asiassa on kuitenkin se, ettei ARA ole tehnyt hakemuksemme suhteen kielteistä päätöstä.

Esimerkiksi Salo on saanut vastaavanlaiselle hankkeelle kielteisen rahoituspäätöksen.

Viime vuonna Paimion Senioritalo C -hanketta jumitti muun muassa se, ettei ARA käsitellyt vanhusasumiseen liittyviä hankkeita ennen kuin ”muut erityisryhmät oltiin saatu pois alta”. Tämän vuoden alussa ARA-kuvioita sekoitti hyte-alueiden rakentuminen ja muovautuminen.

– Erilaisia selvityksiä pyydettiin alkuvuodesta, ja niitä myös annettiin. Toukokuussa ARA:lta tuli vihreää valoa, että voimme tehdä C-talon osalta päätöksen ehdollisena.

Mutta sen jälkeen on ollut hiljaista.

Myös Sauvossa pattitilanne


Myös Sauvossa ikäihmisten välimuotoiseen asumiseen liittyvä hanke on harmillisesti jäissä.

– Meillä on ollut yksityisen toimijan kanssa hyvä yhteinen pyrkimys siihen, että rakennetaan ikäihmisten välimuotoista, palvelua sisältävää asumista nykyisen palvelukeskuksen taakse, kertoo Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius .

– Paperit ARA:n suuntaan on jo täytetty, mutta niitä ei ole lähetetty.

Koko maan laajuinen pattitilanne johtuu siitä, että ARA – jonka missiona on edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää asumista – on joiltakin osin ikään kuin tyhjäkäynnillä siihen saakka, kunnes hallitus kykenee laatimaan haluamansa sapluunan ARA:n tulevasta tehtäväkentästä ja rahoituskäytännöistä.

ARA kertoo arvoikseen vuorovaikutteisen yhteistyön, tahdon uudistua ja vastuullisuuden. Niistä ainakin ensiksi mainittu toteutuu tällä hetkellä huonosti.

Kunnanhallituksen asettama työryhmä on valmistellut Sauvossa ikäihmisten välimuotoisen asumisen kehittämistä.

Senioritalo -nimikkeellä tarkoitetaan palvelu- ja virkistysmahdollisuuksien läheisyyteen rakennettuja uudiskohteita, jotka ovat tarkoitettu tietyn ikäluokan ylittäneille henkilöille (usein yli 55-v). Senioriasunnot on usein suunnattu senioreille, jotka ovat vielä aktiivisia ja yhteiskunnallisesti sosiaalisia, mutta joiden avuntarve on ajan myötä lisääntymässä. Seniori-talojen suunnittelussa otetaan huomioon ikäihmisten tarpeet. Asunnot varustetaan teknisillä turvalaitteilla tai niitä varaudutaan lisäämään myöhemmin. Senioritalossa on usein myös yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön.

Palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen saattaa olla hyvä vaihtoehto silloin, jos henkilö tarvitsee tukea asumiseensa, mutta avohuollon palvelut eivät riitä. Palveluasumisessa henkilö saa tilaansa soveltuvan asunnon sekä tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon.

Tehostetussa palveluasumisessa henkilön tarvitsemia palveluja on mahdollista saada ympärivuorokautisesti.

Vanhainkoti tai terveyskeskus . Kuntien ensisijainen laissa määritelty velvoite on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään tarjoamalla erilaisia tukipalveluja. Saattaa kuitenkin syystä tai toisesta tulla eteen tilanne, ettei kotona asuminen ole enää mahdollista. Tällöin erilaiset pitkäaikaislaitoshoidon kriteerit täyttyvät, ja iäkäs kuntalainen voidaan sijoittaa vanhainkotiin tai terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosastolle. Pitkäaikainen laitoshoito tulee aina toteuttaa niin, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja arvokkaaksi ja voi ylläpitää sosiaalisia suhteitaan.

Kehitysvammaisten asumisyksikkö tuskin vaarassa


Vaikka niin sanottujen senioritalojen kohdalla on viivettä, on kehitysvammaisten asumisyksikkö – jota suunnitellaan Paimion keskustan eteläpuolella sijaitsevalle Koivulinnan asemakaava-alueelle – mukavassa myötätuulessa.

Kyseessä on KTO:n eli Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, joka nykyisin kuuluu Varhaan, sekä Paimion Palvelukeskussäätiön yhteinen hanke. Noin tuhannen kerrosneliömetrin asumisyksikkö tulee olemaan kaikilta neliöiltään ARA:n rahoittama.

Näillä näkymin asumisyksikkö toteutuu kuta kuinkin aikataulussaan.

– Tavoiteaikataulu on sellainen, että urakkakilpailutus järjestetään ensi vuoden keväällä ja että rakentamaan päästäisiin jossain vaiheessa kesää, kertoo Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo .

– Valmistuminen ajoittuu näillä näkymin vuodelle 2025.

Kyseisen kehitysvammaisten asumisyksikön toteuttamiselle on saatu ARA:lta ehdollinen päätös.

– Rahoituksessa ei pitäisi olla ongelmia, Heimo toteaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän