Paimiossa jätettiin neljä valtuusaloitetta – Aiheina kevyen liikenteen kulkuväylä, liikenneturvallisuus, päivähoidon kustannusvertailu ja nuorten turvapaketti

0
Terhi Reponen luki kokouksessa kaikkien valtuustoryhmien yhteisen aloitteen koskien kevyen liikenteen kulkuväylää Pakurlansillan tuntumaan.

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksessa jätettiin seuraavat neljä valtuustoaloitetta.

Valtuutettu Terhi Reponen (kesk.) jätti keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien, sosiaalidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliiton ja valtuustoryhmä Mäkisen yhteisen valtuustoaloitteen koskien kevyen liikenteen kulkuväylää Pakurlansillan tuntumaan.

Kyseisessä kaikkien ryhmien yhteisessä aloitteessa esitetään, että Jokipuistoon liittyen selvitettäisiin, onko mahdollista rakentaa kulkuväylä ”Jokipuiston alajuoksun päästä, Pakurlan sillanpielestä ylös kauppaliikkeen pihalle” ja mahdollistaa näin ihmisten liikkuminen jalan ja polkupyörällä. 

Valtuutettu Lauri Simola (vas.) jätti valtuustoaloitteen koskien Iso-Iivarintien, Kevolantien ja Syybyntien risteyksen turvallisuuden kohentamista riittävälle tasolle. Aloitteessa katsotaan, että Paimion kaupungin on vaikutettava aktiivisesti ELY-keskukseen, jotta liikenneturvallisuusseikat kyseisellä alueella saadaan kuntoon.

Valtuutettu Samu Salminen (kok.) jätti kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloitteen koskien julkisen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusselvityksen tekemistä.

Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä valtuutetuilla ei ole tiedossa julkisen ja yksityisten palveluntuottajien kustannuseroa. Niinpä esitetään, että selvitetään julkisen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja yksityisen varhaiskasvatuksen kustannukset vertailukelpoisin luvuin. Siten, että huomioidaan kaikki kustannustekijät, kuten rakennuksen käyttöarvo, ylläpito, käyttökulut, ruoka, tarvikkeet, ohjelmistot ja henkilöstön palkat sivukuluineen.

Varavaltuutettu Sami Lehto (ps.) jätti perussuomalaisten, keskustan, kristillisdemokraattien ja kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloitteen koskien nuorten turvapakettia. Aloitteessa esitetään muun muassa valaistuksen ja kameravalvonnan lisäämistä Paimion koulunuorison suosimilla oleskelupaikoilla.

Lisäksi esitetään, että selvitettäisiin laaja-alaisen työryhmän perustamista miettimään konkreettisia keinoja Paimion nuorison pahoinvoinnin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tarkoituksena olisi myös lisätä positiivisia asioita, kuten vaikkapa mahdollisuuksia osallistua matalalla kynnyksellä eri urheiluseurojen tai muiden liikunnallisten muotojen toimintaan.