Kolumni: Miksi sisäliikuntahalli Paimioon?

0

Sisäliikuntahallin rakentaminen Paimioon edistäisi kaupunkilaisten aktiivisuutta ja mielenkiintoa liikuntaa kohtaan.

Liikuntahalli tarvitaan ensi sijassa tukemaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion liikunnan järjestämistä. Liikuntahallin halutaan olevan myös kaikkien kaupunkilaisten helposti saavutettavissa.

Kuntalain 1 §:n toisessa momentissa ja liikuntalain 5 §:ssä määritellyt hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ovat hankkeen vahvana kannustimena. Liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja kaupunkilaisten kokonaisaktiivisuuden kasvattaminen ovat merkitykseltään tärkeitä ja vaikuttavuudeltaan kannatettavia päämääriä.

Eri kohderyhmien ja liikuntataustaisten kaupunkilaisten kuulemisella on pyritty vastaamaan olosuhdetarpeisiin jo hankkeen suunnittelussa ja näin vaikuttamaan monipuolisen liikunnan toteutumiselle. Uudet tilat soveltuisivat monen liikuntamuodon käyttöön, ja vuorokautinen käyttö olisi aamusta iltaan runsasta. Eri liikuntaryhmillä olisi mahdollisuus käyttää tiloja samanaikaisesti.

Panostukset ikääntyneiden sekä erityistä tukea tarvitsevien liikuntamahdollisuuksien edistämiseen ovat tarpeellista ja myös välttämättömiä. Kaikki nykyiset liikuntasalit ovat aamupäivisin joko koulujen tai päiväkotien käytössä. Sisäliikuntahalli toisi mukanaan positiivisen muutoksen tähänkin haasteeseen.

Sisäliikuntahallin suunniteltu sijainti – urheilupuisto – on keskeisellä paikalla Paimion kaupungin keskusta-alueella.

Myös opiskelijoiden liikunnan lisäämiseen on valtionkin taholta kiinnitetty erityistä huomiota. Liikkuva opiskelu -hankkeen ja Paimion lukion Urheiluakatemian toiminnan aloittamista voitaisiin edistää uuden liikuntahallin tilojen kautta. Jatkossa omaa lajia ei välttämättä tarvitse lähteä harrastamaan Paimion ulkopuolelle.

Lopuksi vielä kiitos Paimiolle. Oli erityisen mukavaa saada tehdä töitä viimeiset kuusi vuotta tässä pikkuisen paremmassa paikassa. Erityiskiitos Matleenalle, Mialle, Jyrkille, Jarille, Salmelalle ja Tranbergille. Huom! Tee 10 kyykkyä tämän luettuasi.

Mikko Häkkilä