Mitä kuuluu sauvolainen nuori?

0
Kuvassa Sauvon uusi nuorisovaltuusto: ylhäällä vasemmalta oikealle Akseli Reponen ja Mikael Pohjaluoto, keskellä Eveliina Mäkirinne (pj.) ja Miina Valtonen (varapj.), edessä Helmi Reponen. Kuvasta puuttuu Matias Tättilä ja Karoliina Koskinen.

Kouluterveyskysely on tutkimus, jolla tutkitaan nuorten hyvinvointia. Se teetettiin jokaisessa Suomen koulussa keväällä 2023. Käsittelemme tässä kolumnissa sauvolaisten 8.-9.- luokkalaisten tuloksia. Tulokset kyselystä on julkaistu 21.9.2023 ja ne ovat julkisesti nähtävillä paikkakuntakohtaisilla tuloksilla. Kysely on teetetty viimeksi vuoden 2021 keväällä. Tämän vuoden tulokset verrattuna 2021 vuoden tuloksiin ovat hyvin samanlaiset, toiset asiat ovat menneet eteenpäin, mutta osassa asioissa on vielä paljon tehtävää nuorien tukemiseksi.

Sauvon tulokset olivat hyvin samankaltaiset valtakunnallisten tulosten kanssa. Tässä muutama nosto asioista, jotka sauvolaiset nuoret kokivat paremmiksi kuin valtakunnallinen keskiarvo: Yli 75 prosenttia Sauvon nuorista viihtyy hyvin muiden paikkakuntalaisten ikätoveriensa seurassa. Hyvä yhteishenki, jonka myös me nuvalaiset koemme paikkakunnan vahvuudeksi, näkyy siis myös tutkimuksessa.

Nuoria, jotka ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä on Sauvossa 26 prosenttia, se on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin keskiarvollisesti muualla Suomessa.

Huolestuttavaa tuloksissa oli päihteiden ja tupakkatuotteiden lisääntyminen ja yleisyys nuorten keskuudessa. Sauvossa yli 50 prosenttia nuorista on käyttänyt jotakin tupakkatuotetta tai sähkösavuketta ainakin kerran. Muualla Suomessa määrä oli hieman alle 40 prosenttia. Toinen huolestuttava asia oli nuorten heikko keskusteluyhteys vanhempiinsa. Sauvossa nuoria, joilla on hyvä keskusteluyhteys vanhempiin, oli vain vähän yli 25 prosenttia, kun muualla Suomessa se oli yli 40 prosenttia.

Mitä näillä tuloksilla sitten lopulta tehdään? Me nuorina emme osaa siihen suoraan vastata. Toivomme, että kysely ei jää vaan kyselyksi vaan johtaisi oikeisiin tekoihin ja kehitysprosesseihin nuorien hyväksi. Jotta asiat saadaan menemään eteenpäin, on myös tärkeää, että me nuorina olemme mukana kehittämässä nuorten hyvinvointia.

Pallo on heitetty, kuka lähtee meidän kanssamme ottamaan kiinni.

Sauvon nuorisovaltuusto