Sote-palveluissa panostetaan liikkuviin ja digitaalisiin palveluihin

0
Varhan palvelustrategia on aluevaltuuston hyväksyntää vaille valmis. Strategiaa esittelemässä aluevaltuuston puheenjohtaja Aki Lindén, aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja, järjestämisjohtaja Antti Parpo ja hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.

Asiointi lääkärin digivastaanotolla tai esimerkiksi kiertävässä mammografiarekassa on jo mahdollista, mutta tulevaisuudessa yhä arkipäiväisempää, selviää Varhan palvelustrategiasta, jonka lopullinen versio siirtyy aluevaltuuston hyväksyttäväksi 15.11.

Palvelustrategiassa painotetaan sotepalveluiden digitaalisuutta sekä liikkuvuutta, mikä tarkoittaa sitä, ettei kaikkia palveluita tarvitse tuottaa jokaisessa kunnassa erikseen.

– Palvelurakenteiden keventäminen ja palveluiden yhteensovittaminen ovat kaksi strategian tärkeintä viestiä, Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpo sanoo.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Aki Lindén kertoo, että tätä toteutetaan erityisesti digitalisaatiolla, palveluiden jalkauttamisella, palveluiden liikkuvuudella sekä kotiin vietävillä palveluilla. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluita ei tarvitse löytyä fyysisesti jokaisesta kunnasta, vaan palveluita viedään kuntiin joustavasti.

– Lähipalveluna pitää edelleen löytyä esimerkiksi neuvolapalveluita, yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa, kotisairaanhoidon piste sekä näytteenottoa, mutta näitä palveluita ei välttämättä tarjota jokaisena arkipäivänä, hän sanoo.

Varha aikoo leikata vuoden 2026 loppuun mennessä palveluverkosta 67 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tiloista poistuu reilu kolmannes. Se, mistä leikataan ja millä aikataululla otetaan käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella. Digitaalisten palveluiden, ja liikkuvien palveluiden lisäksi hyödyntää aiotaan kuntien olemassa olevia palveluita.

– Liikkuvuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joitain palveluita tarjotaan vaikka apteekkien takahuoneissa, Lindén visioi.

Päätöksiä ensi vuonna

Strategiassa ei listata vielä konkreettisia toimenpiteitä, vaan niitä aletaan ratkaista strategian hyväksymisen jälkeen pian ensi vuoden puolella.

– Näkisin, että ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadaan jo konkreettisia päätöksiä tehtyä, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Osa muutoksista näkyy asiakkaille hyvinkin pian, esimerkiksi digitaalisissa palveluissa on tarkoitus edetä parin seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan esimerkiksi ikääntyneiden laitosasumisen purkaminen ja yhteisöasumiseen painottaminen jatkuu vielä 2030-luvulle saakka.

Pienille paikkakunnille sote-pisteitä

Palvelustrategiassa käsitellään viittä eri palvelukokonaisuutta: Sosiaali- ja terveyskeskuspalveluita, lasten, nuorten ja perheiden palveluita, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, iäkkäiden kotiin annettavia palveluita sekä ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista ja perustason sairaalapalveluita.

Sosiaali- ja terveyskeskuspalveluissa palvelurakenne tullaan jakamaan neljään väestörakenteen ja -määrän perusteella: 1. Sote-pisteet, 2. Sote-asemat, 3. Laajan palvelun sote-keskukset ja 4. Yliopistollinen sote-keskus ja sen keskitetyt erityispalvelut. Sote-keskukset ja sote-asemat vastaavat kaikkien ikäryhmien peruspalveluista.

Sote-piste on puolestaan pienempi yksikkö, joka tarjoaa palveluita 1–5 arkipäivänä viikossa. Palveluita tuotetaan omana tuotantona tai yksityisenä palvelutuotantona.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tarkoitus on vahvistaa erityisesti Varhan omaa palvelutuotantoa.

– Mielenterveys- ja päihdepalveluissa helppo saatavuus on kaikkein tärkeintä. Jos tälle väestöryhmälle palvelunsaanti on vaikeaa, silloin heitä ei saada palveluiden piiriin ja ongelmat kumuloituvat, Parpo sanoo.

Saatavuutta parannetaan digitaalisilla, kotiin vietävillä ja jalkautuvilla avopalveluilla.

Ikääntyneiden palveluissa painotetaan kotona asumista ja lisätään yhteisöllistä asumista ja perustason sairaalapalveluissa painotus on kotisairaalahoidossa.

Säästöohjelmaa karsittiin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelmaa ei hyväksytty sellaisenaan aluehallituksen tiistain kokouksessa. Suunnitelmaan tehtiin äänestysten jälkeen useita muutoksia ja sen nimeksi muutettiin Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024–2026. Tasapainotustavoitteeksi aluehallitus laittoi 270 miljoonan sijaan 230 miljoonaa.

Luottamushenkilöt kritisoivat erityisesti henkilöstöön kohdistuvia säästöjä ja torppasivat niitä pienemmiksi. Muutokset tehtiin SDP:n, keskustan ja vasemmistoliiton äänin.

Muutoksia esittänyt SDP:n ryhmä oli muun muassa sitä mieltä, että esimerkiksi näytteenoton sekä sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottojen pitää olla lähellä asukkaita koko Varsinais-Suomessa. Ikäihmisten palveluihin muutoksia on tehtävä ”suunnitellusti ja hallitusti, ei sokkona eurot edellä”, totesi aluehallituksen varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.) ryhmän tiedotteessa.

Varhan menot ovat vuodessa 2,5 miljardia euroa. Tämän vuoden tuloksesta ennustetaan 121 miljoona euroa alijäämäistä.

Hallituksen päätöksen jälkeen tasapainotussuunnitelman valmistelu jatkuu. Ohjelma on etenemässä aluevaltuustoon ensi viikolla.